Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, wat ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar, wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein maken, opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren. Die is niet slechts in sommigen van ons – die is in iedereen!

Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Marianne Williamson in A Return to Love

Eén reactie

  1. Hoe meer je dit citaat leest, hoe meer je doordrongen wordt van de waarheid ervan. Logisch dat Nelson Mandela het opnam in zijn inauguratierede. Wat ’n kansen worden er onbenut gelaten door valse bescheidenheid, vermeende discretie, verkeerde zelfinschatting. Alsof de zon niet meer zou schijnen, uit angst de maan te benadelen!Nee,we zijn juist gemaakt om te stralen als de zon, waardoor wij de anderen ook de gelegenheid schenken op hun beurt te stralen.

    silvano

Plaats een reactie

Je email zal nimmer op deze site vertoond worden, noch met anderen gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*
*